Kamu Kuruluşları

Kamu alanları ve binaları ile ilgili fizibilite çalışmaları neticesinde, içeriden ve dışarıdan gelebilecek güvenlik risklerine karşı, gerekli ekipman ve tecrübeye sahip uzman personeller ile can ve mal güvenliğinin sağlanması, tesis ve binaların risk ve analizleri yapılarak asgariye indirilir. Hizmet verecek güvenlik ekibinin görevleri ile ilgili her türlü eğitim ve talimatlar, periyodik eğitim ve seminerler ile kendilerine verilir.

TOP